روضه‌ی رضوان بود زیباتر از باغ جنان

پـرتو گستـرده‌اش، روشن کند تا بیکران

آن زمینی که رسد نورش به‌ اوج آسمان

"جمکران" است ،  مسجد صاحب زمان

مـدیـریـت سـایــت

بیائید

یـارهم

همـراه هم

غمخـوارهم باشیم

معینی زاده (معین)

09153139299

درسی از نهج البلاغه(10)

امام علی (ع) میفرماید :

" لیس الخیرُ أن یکثر مالک و... "

ارزش این نیست که سرمایه و فرزندانت افزون گردند، بلکه ارزش این است که دانشت فراوان گردد و بردباری تو بزرگ مقدار گردد و با عبادت پروردگارت ( دینمداریت ) بر مردمان سرافرازی کنی. اگر کار نیک انجام دادی ، سپاسگزار خداوند باشی و اگر بد کردی از او آمرزش بخواهی!

( نهج البلاغه، حکمت 94 )