روضه‌ی رضوان بود زیباتر از باغ جنان

پـرتو گستـرده‌اش، روشن کند تا بیکران

آن زمینی که رسد نورش به‌ اوج آسمان

"جمکران" است ،  مسجد صاحب زمان

مـدیـریـت سـایــت

بیائید

یـارهم

همـراه هم

غمخـوارهم باشیم

معینی زاده (معین)

09153139299

لحظه شمار غیبت

درسی از نهج البلاغه

امام علی (ع) میفرماید :

ای بندگان خدا شما را به پارسائی سفارش میکنم ، چه آن حق خداوند بر شماست و نیز موجب حق شما بر خداوند است!

از خدا برای پرهیزگاری یاری یجوئید و برای انجام دستورات خدا از تقوا یاری بطلبید! زیرا تقوا امروز سپر و فردا راه رسیدن به بهشت است!

راه تقوا روشن و رونده‌ی آن سود برنده است!

تقوا همواره خود را بر پیشینیان عرضه نموده و بر آیندگان نیز عرضه خواهد نمود ، چه در فردای قیامت همه به آن نیازمندند! آنگاه که در قیامت همگان را فراخوانده ، آنچه داده پس گرفته و در باره همه نعمت ها می پرسد!

چه اندکند آنان که تقوا را برگزیده و بار آن را به زیبائی بر دوش کشیدند!

 

با ارزش تـرین ذکـر

« زندگی سالم و ارزشی »

«...وتَواصَوابالْـحقّ»

دوست گلم سلام

 

بیائید این هفته تصمیم بگیریم نیکو معاشرت کنیم

 

«خالطواالناس...»

 

« نهج البلاغة »

با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگراز دنیا رفتید ، بر شما اشک بریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند!

برای فرج دعا کنید

اوقات شرعی مشهدفال لسان الغیب « حافظ »