روضه‌ی رضوان بود زیباتر از باغ جنان

پـرتو گستـرده‌اش، روشن کند تا بیکران

آن زمینی که رسد نورش به‌ اوج آسمان

"جمکران" است ،  مسجد صاحب زمان

مـدیـریـت سـایــت

بیائید

یـارهم

همـراه هم

غمخـوارهم باشیم

معینی زاده (معین)

09153139299

درسی از نهج البلاغه

امام علی (ع) در حکمت 103 میفرماید :

مردم چيزی از امور دينشان را برای اصلاح دنيايشان ترك نمی كنند مگر آن كه خداوند آنان را گرفتار امری زيانبارتر از آن خواهد كرد!

با ارزش تـرین ذکـر

« بهترین پناهگاه انسان »

الهی !
نه من آنم كه ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه توآنی كه گدارا ننوازی به نگاهی
در اگر بازنگردد ، نروم باز به جایی
پشت دیوارنشینم ، چو گدا بر سر راهی ،
كس به غیر از تو نخواهم ، چه بخواهی چه نخواهی

بازكن در، كه جز این خانه مرا نیست پناهی!

 

 

برای فرج دعا کنید